מכתב תודה לראובן שגב- טיול למרוקו 27.11.18

פרופ' אביעד הכהן, נשיא המרכז האקדמי
א' בשבט תשע"ט
7 בינואר 2019
לכל מאן דבעי,
השלום והברכה,
הנדון: ראובן שגב
הנני מבקש בזה להמליץ טוב על ראובן שגב, שזכיתי לטייל עמו ברחבי מרוקו בהדרכתו בעת
האחרונה, במסגרת קבוצה של לשכת עורכי הדין בישראל.
באמת סברתי שהמלצה זו מיותרת, שכן קורות חייו של ראובן, ואישיותו הטובה, מדברים בעד
עצמם וכל המוסיף עליהם אך יגרע.
לצד הידע הרחב ששיקף ראובן בהסבריו על המקומות שבהם ביקרנו – ששילבו היסטוריה,
גיאוגרפיה, פולקלור ועוד - הקרין ראובן גם ידע רב, גם רוח טובה, גם שלווה גם סמכותיות. כל אלה
– לצד אישיותו הטובה ואופיו הנוח – כל אחד מהם וכולם יחד, הפכו את הטיול לחוויה מרנינה,
מעשירה ומשמחת.
למען הסר ספק אוסיף כי תחושה והתרשמות זו, אינה נחלתי בלבד אלא משותפת לכל מי שהיה
בקבוצה שלנו.
אני מאחל לראובן עוד הרבה שנים של עשייה פורייה בכלל, והדרכת קבוצות בפרט. אין לי ספק שכל
מי שיטייל בהדרכתו יוסיף חוכמה בינה ודעת. המטיילים ייהנו מראובן, הוא ייהנה מחברתם
ונמצאו הכל מברכים ברכת הנהנין.
בכבוד רב ובברכה,
אביעד הכהן